scmb88

Soi cầu dàn đề 5 số hôm nayDàn đề 5 số xsmb

Nếu bạn là người lấy dàn đề 5 số của chúng tôi hôm nay thì cần đọc kỹ những nội dung sau đây:
-- Chúng tôi không ép buộc hay lôi kéo người chơi lấy số của chúng tôi.
-- Đồng thời cũng không chịu bất cứ mọi vấn đề liên quan đến pháp luật nước việt nam.
-- Kết quả thống kê soi cầu của chúng tôi được cập nhật hàng ngày với tính chính xác cao để đảm bảo uy tín của trang web.
-- Hỗ trợ cho tất cả các loại thể cào của các nhà mạng việt nam như viettel, mobifone....
-- Giá của cặp số này là 700.000 đ.
-- Chỉ hộ trợ qua tin nhắn SMS duy nhất khi nạp thẻ mà không nhận được số qua số điện thoại Ở trang chủ.
-- Các bạn có thể nạp nhiều thẻ nhiều lần miễn sao là đủ số tiền quy định là được.
-- Sau khi nạp thể số sẽ hiện ra nơi nạp thẻ. Đây là dàn đề của chúng tôi lựa chọn đảm bảo uy tín và tin cậy.
Nếu bạn đã đọc kỹ những thông tin trên, xin vui lòng nạp thể và lấy số ở bên dưới.

Thống kê kết quả soi cầu dàn đề 5 số

Bảng thống kê là chính xác và trung thực. Bởi vì chúng tôi không thể làm ngược lại được mỗi khi có người lấy số của chúng tôi.Đồng thời cũng là uy tín của chúng tôi nên bạn cứ yên tâm.

Ngày Dàn đè 5 số Kết quả
ĐĂNG KÝ xsmb
28/06/2017 85-86-87-88-89 TRƯỢT
27/06/2017 11-12-13-14-15 TRƯỢT
26/06/2017 21-22-23-24-25 TRƯỢT
25/06/2017 95-96-97-98-99 TRÚNG 96
24/06/2017 60-61-62-63-64 TRÚNG 61
23/06/2017 21-22-23-24-25 TRÚNG 23
22/06/2017 85-86-87-88-89 TRƯỢT
21/06/2017 71-72-73-74-75 TRÚNG 72
20/06/2017 91-92-93-94-95 TRƯỢT
19/06/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
18/06/2017 75-76-77-78-79 TRÚNG 76
17/06/2017 40-41-42-43-44 TRÚNG 44
16/06/2017 95-96-97-98-99 TRƯỢT
15/06/2017 81-82-83-84-85 TRƯỢT
14/06/2017 05-06-07-08-09 TRÚNG 09
13/06/2017 65-66-67-68-69 TRƯỢT
12/06/2017 50-51-52-53-54 TRƯỢT
11/06/2017 20-21-22-23-24 TRÚNG 21
10/06/2017 65-66-67-68-69 TRÚNG 69
09/06/2017 91-92-93-94-95 TRÚNG 92
08/06/2017 81-82-83-84-85 TRƯỢT
07/06/2017 70-71-72-73-74 TRÚNG 70
06/06/2017 31-32-33-34-35 TRƯỢT
05/06/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
04/06/2017 85-86-87-88-89 TRÚNG 85
03/06/2017 21-22-23-24-25 TRƯỢT
02/06/2017 41-42-43-44-45 TRƯỢT
01/06/2017 35-36-37-38-39 TRƯỢT
31/05/2017 75-76-77-78-79 TRƯỢT
30/05/2017 31-32-33-34-35 TRÚNG 31
29/05/2017 41-42-43-44-45 TRÚNG 44
28/05/2017 75-76-77-78-79 TRƯỢT
27/05/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
26/05/2017 35-36-37-38-39 TRƯỢT
25/05/2017 65-66-67-68-69 TRÚNG 69
24/05/2017 81-82-83-84-85 TRƯỢT
23/05/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
22/05/2017 61-62-63-64-65 TRƯỢT
21/05/2017 75-76-77-78-79 TRÚNG 77
20/05/2017 31-32-33-34-35 TRÚNG 31
19/05/2017 70-71-72-73-74 TRƯỢT
18/05/2017 05-06-07-08-09 TRƯỢT
17/05/2017 80-81-82-83-84 TRƯỢT
16/05/2017 21-22-23-24-25 TRƯỢT
15/05/2017 41-42-43-44-45 TRƯỢT
14/05/2017 75-76-77-78-79 TRƯỢT
13/05/2017 31-32-33-34-35 TRƯỢT
12/05/2017 91-92-93-94-95 TRÚNG 92
11/05/2017 55-56-57-58-59 TRƯỢT
10/05/2017 65-66-67-68-69 TRƯỢT
09/05/2017 75-76-77-78-79 TRÚNG 76
08/05/2017 20-21-22-23-24 TRƯỢT
07/05/2017 15-16-17-18-19 TRƯỢT
06/05/2017 81-82-83-85-86 TRƯỢT
05/05/2017 55-56-57-58-59 TRƯỢT
04/05/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
03/05/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
02/05/2017 70-71-72-73-74 TRƯỢT
01/05/2017 65-66-67-68-69 TRÚNG 65
30/4/2017 45-46-47-48-49 TRƯỢT
29/4/2017 91-92-93-94-95 TRƯỢT
28/4/2017 45-46-47-48-49 TRƯỢT
27/4/2017 50-51-52-53-54 TRƯỢT
26/4/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
25/4/2017 45-46-47-48-49 TRÚNG 49
24/4/2017 85-86-87-88-89 TRƯỢT
23/4/2017 01-02-03-04-05 TRÚNG 05
22/4/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
21/4/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
20/4/2017 20-21-22-23-24 TRƯỢT
19/4/2017 85-86-87-88-89 TRÚNG 86
18/4/2017 95-96-97-98-99 TRƯỢT
17/4/2017 20-21-22-23-24 TRÚNG 22
16/4/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
15/4/2017 45-46-47-48-49 TRÚNG 45
14/4/2017 20-21-22-23-24 TRÚNG 23
13/4/2017 35-36-37-38-39 TRƯỢT
12/4/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
11/4/2017 55-56-57-58-59 TRÚNG 59
10/4/2017 51-52-53-54-55 TRƯỢT
9/4/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
8/4/2017 45-46-47-48-49 TRÚNG 46
7/4/2017 81-82-83-84-85 TRÚNG 81
6/4/2017 61-62-63-64-65 TRƯỢT
5/4/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
4/4/2017 20-21-22-23-24 TRƯỢT
3/4/2017 30-31-32-33-34 TRƯỢT
2/4/2017 75-76-77-78-79 TRƯỢT
1/4/2017 35-36-37-38-39 TRÚNG 35
31/3/2017 95-96-97-98-99 TRƯỢT
30/3/2017 30-31-32-33-34 TRƯỢT
30/3/2017 30-31-32-33-34 TRƯỢT
29/3/2017 15-16-17-18-19 TRÚNG 16
28/3/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
27/3/2017 55-56-57-58-59 TRÚNG 58
26/3/2017 15-16-17-18-19 TRƯỢT
25/3/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
24/3/2017 41-42-43-44-45 TRƯỢT
23/3/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
22/3/2017 80-81-82-83-84 TRƯỢT
21/3/2017 95-96-97-98-99 TRÚNG 98
20/3/2017 55-56-57-58-59 TRƯỢT
19/3/2017 71-72-73-74-75 TRƯỢT
18/3/2017 65-66-67-68-69 TRƯỢT
17/3/2017 90-91-92-93-94 TRÚNG 91
16/3/2017 50-51-52-53-54 TRƯỢT
15/3/2017 35-36-37-38-39 TRƯỢT
14/3/2017 41-42-43-44-45 TRƯỢT
13/3/2017 75-76-77-78-79 TRƯỢT
12/3/2017 Tạm nghỉ Tạm nghỉ
11/3/2017 Tạm nghỉ Tạm nghỉ
10/3/2017 61-62-63-64-65-68 TRƯỢT
9/3/2017 05-06-07-08-09 TRÚNG 07
8/3/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
7/3/2017 80-81-82-84-89 TRƯỢT
6/3/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
5/3/2017 41-42-43-44-45 TRÚNG 45
4/3/2017 10-11-12-13-14 TRƯỢT
3/3/2017 65-66-67-68-69 TRƯỢT
2/3/2017 71-72-73-74-75 TRƯỢT
1/3/2017 20-21-22-23-24 TRÚNG 24
28/2/2017 70-71-72-73-74 TRƯỢT
27/2/2017 65-66-67-68-69 TRƯỢT
26/2/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
25/2/2017 00-01-02-03-04 TRÚNG 04
24/02/2017 91-92-93-94-95 TRƯỢT
23/02/2017 15-16-17-18-19 TRÚNG 15
22/02/2017 65-66-67-68-69 TRÚNG 66
21/02/2017 50-51-52-53-54 TRƯỢT
20/02/2017 40-41-42-43-44 TRƯỢT
19/02/2017 25-26-27-28-29 TRƯỢT
18/02/2017 75-76-77-78-79 TRÚNG 76
17/02/2017 60-61-62-63-64 TRƯỢT
16/02/2017 50-51-52-53-54 TRƯỢT
15/02/2017 15-16-17-18-19 TRÚNG 19
14/02/2017 15-16-17-18-19 TRƯỢT
13/02/2017 21-22-23-24-25 TRƯỢT
12/02/2017 45-46-47-48-49 TRÚNG 47
11/02/2017 85-86-87-88-89 TRƯỢT
10/02/2017 50-51-52-53-54 TRÚNG 52
9/02/2017 81-82-83-84-85 TRÚNG 81
8/02/2017 - -
7/02/2017 65-66-67-68-69 win 66
6/02/2017 56-57-58-59-55 win 59
5/02/2017 71-72-76-77-74 lost
4/02/2017 16-27-78-89-58 lost
3/02/2017 16-61-25-52-17 lost
2/02/2017 57-68-69-71-72 lost
01/02/2017 26-62-38-83-87 win 38
31/1/2017 56-65-52-25-51 lost

Ngày đầu mở màn 26 có 1 nháy.

Thông tin soi cầu của chúng tôi

Với sự góp mặt của các chuyên gia xổ số kết hợp với sự hỗ trợ của phần mềm thống kê chúng tôi cam kết dàn đề 5 số cung cấp cho quí vị là có độ chính xác cao. Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao tỷ lệ chiến thắng cho các bạn. Các bạn nên kết hợp với đánh lô để phòng chống rui ro nhé!
Phần này chỉ dành cho người có yêu cầu lấy dàn đề vì thế nếu các bạn không lấy thì có thể liên hệ với chúng tôi để lựa chọn dàn đề phù hợp nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn ghé thăm trang web của chúng tôi.

Thông tin số người lấy dàn đề 5 số xsmb

Trước hết chúng tôi cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lấy số của chúng tôi. Dưới đây là thông tin những người lấy số của chúng tôi hàng ngày:
-- Ngày ... xsmb
-- Ngày 14-2-2017 lost không có người lấy.
-- Ngày 13-2-2017 lost có 1 người lấy.
-- Ngày 2-2-2017 lost không có người lấy.
-- Ngày 1-2-2017 win 38 không có người lấy.
-- Ngày 31-1-2017 không có người lấy.


tags :Soi cau, soi cau dan de 5 so, song thu lo dep nhat hom nay, soi cau hang ngay, soi cau kep chinh xac , soi lo de, soi cau lo de mien bac, soi cau mien nam hom nay,soi cau 24,soi cau mien nam mien phi, soi cau 88, soi cau mien nam, soi cau xsmn, soi cau dep


© 2016 ®Dàn đề 5 số™
Bách chiến bách thắng!